php[world] 2015 Schedule Announced

imagexbm

(PHP 5, PHP 7)

imagexbmOutput an XBM image to browser or file

Descrierea

bool imagexbm ( resource $image , string $filename [, int $foreground ] )

Outputs or save an XBM version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

filename

Calea unde va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

foreground

You can set the foreground color with this parameter by setting an identifier obtained from imagecolorallocate(). The default foreground color is black.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Saving an XBM file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Save the image
imagexbm($im'simpletext.xbm');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Example #2 Saving an XBM file with a different foreground color

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set a replacement foreground color
$foreground_color imagecolorallocate($im25500);

// Save the image
imagexbm($imNULL$foreground_color);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Note

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
4 years ago
FlagCreation with some random text inside.

<?php
class Logo{
    private
$colors;
        private
$imgWidth
    private
$imgHeight;  
    private
$img;
    private
$text;

    public function
__construct($width = 100, $height = 60){
       
$this->imgWidth = $width;
       
$this->imgHeight = $height;
       
$this->text = "RND TEXT";
       
$this->createImage();
    }
   
    public function
getText(){
        return
$this->text;
    }
   
    public function
createImage(){
       
$this->img = imagecreatetruecolor($this->imgWidth,$this->imgHeight);
           
$farbe = array(200,200,200);
           
$this->colors[0] = $this->makeColor($farbe);
           
$farbe = array(100,100,200);
           
$this->colors[1] = $this->makeColor($farbe);
       
       
imagefill($this->img,0,0,$this->colors[0]);
               
       
$streifenhoehe = intval($this->imgHeight / 6);       
       
$textgroesse = intval($streifenhoehe *2);
       
$y = 0;
       
$x = 0;
       
       
imagefilledrectangle($this->img,0,0,$this->imgWidth,$streifenhoehe,$this->colors[1]);
       
$y = $this->imgHeight - $streifenhoehe;
       
imagefilledrectangle($this->img,0,$y,$this->imgWidth,$this->imgHeight,$this->colors[1]);
       
       
       
$textma = imagettfbbox ( $textgroesse ,0 , "ARIAL.TTF", $this->text);
       
$textanfang = ($this->imgWidth - ($textma[2] - $textma[0]))/2;
       
$textanfang_hoehe = intval(($this->imgHeight-($textma[7]-$textma[1]))/2);
       
        
imagettftext($this->img, $textgroesse,0,$textanfang, $textanfang_hoehe, $this->colors[1],"ARIAL.TTF", $this->text);
       
       
    }
   
    public function
makeColor($color){
        if (
count($color)%3 != 0)
            return
false;
        else
            return
imagecolorallocate($this->img,$color[0],$color[1],$color[2]);
    }
   
    public function
getImage(){
        
header('Content-Type: image/gif', true);
       
imagejpeg($this->img);
    }   
}

$logo = new Logo(300,180);
$logo->getImage();
?>
To Top